CAT เปิดตัวบริการ CAT e-exhibition

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดบริการนิทรรศการออนไลน์รูปแบบใหม่รายแรกของประเทศไทย หวังเจาะกลุ่มลูกค้าจัดงานแสดงสินค้าและหน่วยงาน ห้างร้าน ตั้งเป้าสร้างรายได้กว่า 150 ล้านบาทภายใน 5 ปี นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอดแบนด์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาจัดงานในประเทศ CAT จึงได้พัฒนาการบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเรียกการบริการรูปแบบใหม่นี้ว่า “CAT e-exhibition” CAT e-exhibition คือบริการจัดนิทรรศการออนไลน์ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดสำหรับผู้จัดงานนิทรรศการ (Organizer) หน่วยงาน องค์กร หรือห้างร้าน (Exhibitor) ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านสื่อมัลติมีเดียที่มีความทันสมัยในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มากกว่าเว็บไซต์ทั่วไป ซึ่งสามารถทำให้ผู้เข้าชมงานเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้น ด้วยระบบการนำเสนอที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อมูลรายละเอียดของสินค้า หรือบริการนั้น ๆ เสมือนหนึ่งว่าได้เข้าไปสัมผัสสินค้าหรือบริการเหล่านั้นด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว CAT e-exhibition ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถให้บริการข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชม พูดคุยสนทนากับเจ้าหน้าที่ภายในงานและเลือกซื้อสินค้าได้จากหน้าเว็บไซต์โดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผ่านตู้ให้บริการข้อมูลที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าและลูกค้า อาทิ กลุ่ม Business to Business (B2B) หรือการค้าแบบ Business to Consumer (B2C) ให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการซื้อหรือขายสินค้าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งระบบนี้จะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมภายในงานได้ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ผู้ค้า หรือลูกค้า แต่ตกลงติดต่อซื้อขายสินค้าได้ในลักษณะ Business Matching โดยจัดทำเป็น Portal ที่แบ่ง Category สินค้าแต่ละหมวดหมู่ และมีเครื่องมือในการค้นหาและจับคู่ซื้อขายทางธุรกิจได้ ซึ่งสามารถเรียกชมข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสมือนได้เข้าเยี่ยมชมจากสถานที่จริง นายสมพลกล่าวต่อว่า การบริการรูปแบบใหม่นี้ จะเน้นบริษัทรับจัดงาน (Organizer) และกลุ่มบริษัท/องค์กรที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงต่าง ๆ อาทิ กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ P.K. Exhibition Management Co., Ltd. Union Pan Exhibitions Co., Ltd. N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. และ IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. เป็นต้น